Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Σκοπός αυτής της πολιτικής

Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς η Β2ΒΙΤ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800768117, έδρα την Παραδείσου 50 στο Χαλάνδρι, με αριθμό ΓΕΜΗ 140244202000 όπου εφεξής θα αποκαλείται <Εταιρεία> μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες της και πως τις χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει την εμπορική της πολιτική και ταυτόχρονα τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η εταιρεία δύναται να λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για ενέργειες που η εταιρεία δεν θα κάνει.

2. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της εταιρείας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων GDPR, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλους σχετικούς νόμους και διατάξεις.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών, μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εταιρείας.

3. Δέσμευση

Η εταιρεία θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών είναι ύψιστης σημασίας και έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.

4. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες για εσάς συλλέγονται από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων:

(α) από εσάς όταν συμφωνείτε να λάβετε ένα προϊόν ή και μια υπηρεσία από την εταιρεία μας και στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή / και τα επιχειρησιακά στοιχεία επικοινωνίας σας,

(β) από εσάς όταν επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας με ένα αίτημα σας για πληροφορίες, και

(γ) από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

5. Δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας (website), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί (downloaded), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

6. Χρήση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που παρέχετε στην εταιρεία και αυτή κατέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για:

(α) Την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις

(β) Να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον

(γ) Για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσουμε το προφίλ των πελατών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών

(δ) Για να βοηθήσουν την εταιρεία για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας

(ε) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κλπ) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία.

(στ) Για να σας παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες, ως προς τον εντοπισμό της παραγγελίας σας από την παράδοση από εμάς για αποστολή μέχρι και την παραλαβή αυτής από εσάς.

7. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) και μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας

Για την χρήση της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, αλλά και σε κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή, δύνανται να ζητούνται τα εξής στοιχεία:

(α) Όνομα – Επώνυμο

(β) Επωνυμία, ΑΦΜ και άλλα στοιχεία της εταιρείας, αν απαιτούνται

(γ) Διεύθυνση / Έδρα – Τ.Κ. –Τηλέφωνο (σταθερό – κινητό) – Πόλη – Χώρα

(δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Η εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλεφωνικούς αριθμούς κινητών τηλεφώνων και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και προωθητικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και τηλεφωνικών αριθμών, εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την ασφάλεια και προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή θεμάτων.

8. Αποκάλυψη πληροφοριών

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία μας για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτηση σας. Τα στοιχεία σας μπορούν να μεταβιβαστούν και μόνον στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, με σκοπό να σας ενημερώνουν για την πορεία της αποστολής της παραγγελίας σας, εφόσον συμφωνήσετε σε αυτήν την υπηρεσία με την αποδοχή του παρόντος. Η εταιρία μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς η κανονιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ή και της ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.

9. Προστασία των πληροφοριών

Η εταιρεία μας διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφάλειας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασιών και πρακτικών, όπως και όλως ενδεικτικώς, για να ελέγξουμε την ταυτότητα σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε θέσεις εκτός εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις. Η αποθήκευση των πληροφοριών που μας παρέχετε θα διενεργείται για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα υπολείπεται των έξι (3) ετών και θα επεκτείνεται δια το σύνολο του χρόνου συνεργασίας μας, και δια δέκα (5) έτη από την παύση της.

10. Πρόσβαση στο internet

Εάν επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας μέσω διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω διαδικτύου, όπως και όλως ενδεικτικώς, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχό της. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθήσουμε την κίνηση του χρήστη της ιστοσελίδας της εταιρείας μας. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να αποτρέψετε την αποδοχή cookies. Ωστόσο η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα σας να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

10. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα του φυλλομετρητή (webbrowser) σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε μερικά διαφορετικά πράγματα:

Να σας συνδέσουμε  με τις υπηρεσίες μας.
Να θυμόμαστε τις προτιμήσεις και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις σας.
Να διατηρήσουμε τον λογαριασμό σας ασφαλή.
Να κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας και να συμβάλλουμε στη βελτίωση και προώθηση τους με βάση τις πληροφορίες αυτές.
Για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να θέσουν cookies στη συσκευή σας. Αυτό βοηθά τους τρίτους παρόχους στην κατανόηση των προσωπικών και επαγγελματικών σας προτιμήσεων, ώστε να μπορούν να σας δείξουν ενημερώσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

11. Η παρακολούθηση – καταγραφή των επικοινωνιών

Όλες οι ανακοινώσεις της εταιρείας μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e-mail κ.λπ. ) παρακολουθούνται και καταγράφονται από την εταιρεία για την  διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε και νομικούς κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.

 12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για την Γενική Προστασία Δεδομένων (GDPR) όπως ισχύει, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον. Επιπρόσθετα έχετε, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, δέσμευσης (κλειδώματος) και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων. Παρακαλούμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να απευθυνθείτε γραπτώς ή μέσω e-mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας, που αναφέρεται παρακάτω. Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για λήψη της ενημερωτικής εκδόσεως της εταιρείας μας (Newsletter), μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, επιλέγοντας τη διακοπή της λήψης του ενημερωτικού εντύπου, μέσω της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε εδώ να αιτηθείτε την διαγραφή της λήψης του ενημερωτικού, καθώς και σε κάθε ενημερωτικό που λαμβάνετε.

 13. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 14. Επικοινωνία

Για οτιδήποτε απορίες έχετε για την παραπάνω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, στο τηλέφωνο 215 0000 555 ή στο e-mail [email protected].

error: Content is protected !!